Úvod

I když jsme nemocní, toužíme žít plnohodnotný život...

Projekt KORA

K – kompenzační
O – ochranné
R – rehabilitační
A – apartmány

lidí v ČR trpí schizofrenií*
lidí v ČR trpí poruchami osobnosti*
lidí zhlédlo náš klip na facebooku

*na základě dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR

Chráněné bydlení s dohledem

krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé

Podpora rodiny

ulehčíme-li klientovi, ulehčíme i celé rodině

Sociální rehabilitace

výlety, aktivity

Podporované bydlení s asistencí

O nás

Hlavním posláním Nadačního fondu AROK je pomoci lidem s duševním onemocněním, aby mohli s určitou podporou vést samostatný a kvalitní život. Duševně nemocný člověk často není schopen udržet si bydlení, zaměstnání, dochází k jeho vyčlenění ze společenského života. Jelikož je postižení trvalé a nevratné, potřebuje trvalou podporu od svého okolí. Naším cílem je těmto lidem pomoci se znovu zařadit do běžného života v co největším rozsahu, který jim jejich duševní stav dovolí a umožnit jim co nejlepší zotavení a kvalitu života přes všechna omezení způsobená nemocí.

e-mail

Nenašli jste informace na webu, kontaktujte nás na e-mailovou adresu:

nadacnifond@arok.cz

Číslo účtu

Abychom mohli náš sen uskutečnit a pomoci tak lidem s duševní poruchou, potřebujeme pomoc i od Vás. Žádáme Vás o příspěvek do Nadačního fondu AROK. Přispět nám můžete na transparentní účet č.

285906366/0300

I malý dar je velká pomoc!

I když jsme nemocní, toužíme žít plnohodnotný život...

Cílem Nadačního fondu AROK je poskytnout chráněné bydlení pro duševně nemocné osoby od věku 18 let. Výše sepsaný soupis bude dále v průběhu realizace chráněného bydlení rozvíjen podle potřeb a přání klientů. Vše bude záležet na Vašem dobrém skutku přispět do Nadačního fondu AROK.